Yleistä

Yleistä

Yliopiston farmasiakunta ry, tutummin YFK, on vuonna 1888 perustettu Helsingin yliopistossa farmasiaa opiskelevien aine-/tiedekuntajärjestö, johon kuuluu lähes 800 opiskelijaa. Tavoitteenamme on yhdistää helsinkiläisiä farmasian opiskelijoita järjestämällä niin koulutuksellisia tilaisuuksia kuin rennompiakin tapahtumia. Vuosittain YFK:n jäsenillä on mahdollisuus mm. osallistua teemailtoihin, koulutuksiin ja excursioille, juhlia erilaisin pukukoodein opiskelijahaalareista juhlapukuun sekä harrastaa liikuntaa ja kulttuuria yhdessä. Ajamme myös farmasian opiskelijoiden etuja ja olemme mukana kehittämässä farmasian opetusta. Tiedekunnan lisäksi pidämme yhteyttä alan muihin yhdistyksiin ja yrityksiin. YFK:n voikin katsoa urheilullisen ja kultturellin toiminnan lisäksi edistävän myös jäsenistönsä harrastuneisuutta ammatillisiin asioihin.

Yleistä opinnoista

Farmasian opiskelu on monipuolista ja haastavaa, välillä uuvuttavaa, mutta äärimmäisen innostavaa ja motivoivaa. Normaalin kognition omaavalle opiskelijalle touhu ei ole millään muotoa ylivoimaista. Opintoihin sisältyy esimerkiksi luentoja, laboratoriotyöskentelyä, pienryhmäopetusta ja apteekkiharjoittelua. Opiskeluissa hankitaan vahva perusta luonnontieteellisessä osaamisessa: farmaseutinalku perehtyy kemiaan, biologiaan sekä fysiologiaan ja anatomiaan. Näin hän saavuttaa edellytykset suunnistaa ja viihtyä viidakossa, jossa vaanii biofarmasiaa, farmakokinetiikkaa, farmasian teknologiaa, farmakologiaa, lääkepolitiikkaa ja paljon muuta. Yleensä kolmen vuoden kuluttua lopputuloksena on uunituore farmaseutti. Farmaseutti voi työllistyä tai jatkaa opintojaan proviisoriksi.

Proviisorin tutkintoon sisältyy lääkekehitystä, liiketaloutta ja johtamista sekä syvällisempää perehtymistä johonkin farmasian lukuisista osa-alueista, pro gradu -työ mukaan lukien. Ote opintoihin on useimmiten teoreettisempi ja hieman tieteellisempi kuin farmaseuttikurssilla. Tutkinnosta riippumatta opiskelussa näkyy vahvasti akateemisuus: yliopisto-opetus perustuu uusimpaan tutkimustietoon, ja kaikki opettajat tekevät myös tutkimustyötä. Akateemisuuteen sisältyy paljon muutakin: jatkuvaa kyseenalaistamista ja tiedon arvioimista, uuden tiedon tuottamista ja sen soveltamista. Ideaalitilanteessa valmistuva farmaseutti tai proviisori olisi alansa rautaisen ammattitaidon lisäksi fiksu, sivistynyt ja itsenäisesti ajatteleva ihminen.

Tämän tavoitteen eteen ponnistelee myös YFK: lisäoppia sekä alalta että aiheen vierestä voi hakea ainejärjestötoiminnasta.