Opintopalkinto haettavissa

Opintopalkinto haettavissa

YFK:n vuosijuhlassa helmikuussa 2014 myönnettävää opintopalkintoa voivat hakea kaikki vuoden 2013 aikana farmaseutiksi tai proviisoriksi valmistuneet entiset ja nykyiset Yliopiston farmasiakunnan jäsenet, jotka eivät ole kyseistä palkintoa aiemmin saaneet. Palkintoa voi hakea itselleen tai sen saajaksi voi ehdottaa jotakuta toista ehdot täyttävää kuntalaista.

Palkinnon arvo on vaalikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti 200 €, ja se on sääntöjen mukaan käytettävä ammattitaidon kehittämiseen tai ylläpitämiseen (esim. ammattikirjallisuus, täydennyskoulutukset, Farmasian Päivät jne.)

Ehdotukset/hakemukset on toimitettava opintosuoritustodistuksineen vuoden 2013 loppuun mennessä Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle Jaakko Tepolle sähköisenä (jaakko.teppo[at]helsinki.fi).

Sääntöote sisältäen kriteerit, jotka opintopalkinnon saajan on täytettävä:

"-- 4§ YFK:n varoista voidaan myöntää YFK:n vuosijuhlassa opintopalkintoja opinnoissaan menestyneille YFK:n jäsenille ja entisille jäsenille. YFK:n opintopalkinnon voi saada vain kerran. Opintopalkinnon suuruus päätetään vaalikokouksen yhteydessä. Opintopalkinto on käytettävä oman farmaseuttisen ammattitaidon kehittämiseen tai ylläpitämiseen ja se maksetaan kuitteja vastaan kerralla palkinnonsaajalle viiden vuoden kuluessa opintopalkinnon saamisesta. YFK:n hallitus esittää opintopalkintojen saajia kunnankokoukselle saamiensa ehdotusten pohjalta. Opintopalkinnon saajan on täytettävä seuraavat ehdot:

Opintopalkinnon myöntämisestä on tehnyt ehdotuksen farmasian tiedekunnan opettaja tai YFK:n nykyinen tai entinen jäsen edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.
Ehdokas on valmistunut edellisen kalenterivuoden aikana.
Ehdokas on toiminut YFK:n virkailijana tai nimettynä johonkin YFK:n tehtävään.
Ehdokkaalla on jokin seuraavista opintosuorituksista:
a) Opintokokonaisuuksista (juonteista) vähintään kaksi kiitettävää arvosanaa.
b) Yhdestä juonteesta kiitettävä arvosana ja farmaseutin lopputyöstä erinomainen arvosana.
c) Syventävistä opinnoista kiitettävä arvosana.
d) Pro gradu -tutkielmasta vähintään arvosana eximia cum laude approbatur.
Palkintoja voidaan myöntää vuosittain enintään viisi kappaletta. Tämän lisäksi voidaan myöntää palkinto vuosittain yhdelle farmaseutiksi ja yhdelle proviisoriksi valmistuneelle ilman vaatimusta 3. ehdon täyttymisestä. --"


Ehdota opettajapalkinnon saajaa!

YFK:n vuosijuhlassa helmikuussa 2014 jaetaan opettajapalkinto, jonka voi saada farmasian tiedekunnassa opetustehtäviä hoitava henkilö kuluvan vuoden tasokkaasta opetuksesta johtuen. Aiemmin opettajapalkinnon ovat saaneet mm. Raimo Tuominen, Jari Yli-Kauhaluoma, Risto Kostiainen, Erik Wallen ja Teijo Yrjönen.

Kuntalaiset voivat jättää ehdotuksia perusteluineen opettajapalkinnon saajaksi vuoden 2013 loppuun mennessä sähköisenä Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle (jaakko.teppo[at]helsinki.fi), joka edelleen toimittaa ne YFK:n hallitukselle. Hallitus kokoaa ehdotuksista esityksen kunnankokoukselle, joka valitsee palkinnon saajan.