netti-MDS: Kannanotto pysäköintijärjestelyistä Viikin kampuksella

netti-MDS: Kannanotto pysäköintijärjestelyistä Viikin kampuksella

Arvoisa vastaanottaja,

 

Lähestymme teitä Viikin tiedekuntajärjestöjen, Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry:n, Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry:n, Yliopiston farmasiakunta – Universitetets farmaciekår YFK ry:n ja Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö Biosfääri ry:n sekä niihin kuuluvien järjestöjen ja opiskelijoiden taholta. Jäsenpalautteemme perusteella ja meille levinneen tiedotteen takia olemme huolestuneet pysäköintijärjestelyiden yllättävästä muutoksesta. Tiedotuksen vähäisyydestä, meidän opiskelijoiden täydellisestä sivuuttamisesta kommenttikierrokselta, opiskelijoiden eriarvoisesta asemasta pysäköintipaikkojen hinnan ja saatavuuden suhteen, sekä pysäköintijärjestelyiden vaikutuksesta meihin opiskelijoihin on keskusteltava.

 

Opiskelu- ja koulutuksen tutkimussäätiön selvityksen mukaan Viikin kampusalueella on selvästi muita kampuksia enemmän autoa tarvitsevia opiskelijoita, mikä johtuu opiskeltavien alojen erityspiirteistä. Viikissä sijaitsee Suomen ainoa kampus, jossa on mahdollista opiskella esimerkiksi eläinlääketiedettä ja maatalous- ja elintarviketieteitä. Tästä syystä monet opiskelijat joutuvat kulkemaan opintojen perässä myös ulkopaikkakunnilta. Viikin kampus on lisäksi linkitettynä Lahden ympäristötieteiden opiskelijoihin, jotka kulkevat luennoilla kampusten välillä opetuksen päättymisen takia Lahden kampuksella.

 

Vetoatte suunnitelmassanne kampusten eriarvoisuuden tasaamisen. Haluaisimme muistuttaa, että Viikin kampuksen erityispiirteiden takia emme ole suoraan verrattavissa muihin kampuksiin. Helsingin seudun liikenne on suunniteltu kulkemaan keskustaa kohti, jolloin Viikin vertaaminen muihin kampusalueisiin ei ole aiheellista. Erityisesti perheelliset, tilalliset ja kauempana pääkaupunkiseudulta asuvat opiskelijat joutuvat käyttämään autoa kulkeakseen yliopistolle, sillä julkiset kulkuvälineet eivät kulje tai niitä ei ole ajallisesti järkevää käyttää. Monelle kauempana kampusalueesta asuvista opiskelijoista ei myöskään ole mahdollista muuttaa lähemmäs kampusaluetta tai parempien julkisten kulkuyhteyksien päähän elämäntilanteesta johtuen. Auton käyttö on osalle opiskelijoista pakon sanelemaa. Pysäköinnin maksullisuus vaikuttaa erityisesti yli 30-vuotiaisiin ja ulkopaikkakuntalaisiin opiskelijoihin, jotka eivät ole HSL:n opiskelija-alennusten piirissä automaattisesti. Haluaisimme korostaa, että Kumpulan kampusalueella on Helsingin kaupungin tarjoamia ilmaisia pysäköintipaikkoja, jolloin samanlaista painetta Helsingin yliopiston tarjoamille pysäköintipaikoille ei ole. Lisäksi Viikin kampus on Helsingin yliopiston ainoa kampus, jonne ei ole mahdollista saapua raitiovaunulla tai muulla raideliikenteellä.

 

Olemme huolestuneita maksujen vaikutuksesta opiskelijoiden talouteen sekä luentoaktiivisuuteen. Lisäksi läsnäolopakolliset kurssit ovat lisääntyneet, jolloin kursseille pääsy on opintojen etenemisen kannalta välttämätöntä. Luentoaktiivisuuden lasku saattaa myös vaikuttaa aloille ominaisten kurssien ryhmä-dynamiikkaan.

 

Toivomme että meidät opiskelijat huomioidaan ainakin samanarvoisesti kuin henkilökunta pysäköintijärjestelyissä ja meille tarjottaisiin opiskelijahintainen pysäköintimahdollisuus. Ymmärrämme, että rehtorin päätös maksullisuudesta on tehty, mutta sen toteuttaminen ulkopuolisen palveluntarjoajan kautta ei mielestämme ole ainoa ratkaisu pysäköintiongelmaan. Lisäksi olisi suotavaa, että tällaisiin päätöksin ja suuriin ihmisjoukkoihin liittyvät asiakirjat olisivat julkisia. Pyydämme rehtorin päätöstä julkisesti luettavaksi.

Toivomme, että mietitte pysäköintimaksujen sijaan myös muita ratkaisuja, jotka huomioisivat paremmin autolla yliopistolle kulkevat opiskelijat. Yhtenä vaihtoehtona voisivat olla esimerkiksi pysäköintikiekot sekä eriarvoisten parkkialueiden huomioimisen hinnoittelussa, kuten hiekkakenttien vapauttaminen ilmaiselle pysäköinnille, kuten Kumpulan kampuksella. Haluamme korostaa, että yliopisto ja Viikin kampus ovat yhtä lailla opiskelijoiden työpaikkoja! Vaadimme, että asioiden hoidosta päättävät tahot etsivät ongelmiin kestävämpiä ratkaisuja, kuin nykyisellään vireellä olevat ehdotukset.

 

Vastaisuudessa toivomme, että opiskelijat otettaisiin mukaan päätöksentekoon meitä koskevissa asioissa, eikä meitä asetettaisi eriarvoiseen asemaan henkilökuntaan nähden. Kolmikanta päätöksenteossa on yliopistolle tärkeä arvo. Toivomme myös, että vastaisuudessa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja tiedotuksen tasoja parannettaisiin huomattavasti, kommenttikierroksille annettaisiin aikaa ja huomioitaisiin kaikkien osapuolien kuuleminen ennen päätöksentekoa. Olemme hyvin pettyneitä opiskelijoiden mielipiteiden täydellisestä sivuuttamisesta ja meihin kohdistuneesta syrjinnästä.

 

Odotamme tähän kannanottoon vastausta ennen lopullista päätöksentekoa.

 

Allekirjoittaneet:

 

Juho Kotala
Hallituksen puheenjohtaja
Maatalous-metsäylioppilaiden liitto MMYL ry

 

Minttu Huttunen
Hallituksen puheenjohtaja
Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry

 

Samuli Auno
Hallituksen puheenjohtaja
Yliopiston farmasiakunta
Universitetets farmaciekår ry

 

Micaela Haapanen
Hallituksen puheenjohtaja
Bio- ja Ympäristötieteellisen
tiedekuntajärjestö Biosfääri ry